Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Α. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και έχουν αποφοιτήσει από Διδασκαλεία άλλων πόλεων. Έχω ήδη υπόψη μου τρεις περιπτώσεις που έχουν εκδηλώσει επιθυμία συμμετοχής. Έτσι λοιπόν προτείνω:
Στο άρθρο 4 παρ.1 αντί του:
«Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γραπτή αίτησή τους και αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.»
να μπει:
«Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι-όλες οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποφοιτήσει από όλα τα Διδασκαλεία της χώρας με γραπτή αίτησή τους και αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.»
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να εγγραφούν και οι συναδέλφισσες Νηπιαγωγοί, που το επιθυμούν, απόφοιτες –οι των Διδασκαλείων της χώρας.

Β. Κατόπιν αυτού θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο τίτλος του Συλλόγου μας από:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Σε:
«ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ»

Γ. Αντικατάσταση: Άρθρο 2, παρ.1 ως εξής:
Η στήριξη των εκπαιδευτικών και του έργου τους, μέσα από την ανάληψη επιμορφωτικών δράσεων και πρωτοβουλιών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ανάλογους φορείς, συνδικαλιστικούς φορείς εκπαιδευτικών, συλλόγους διδασκόντων, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικούς φορείς γονέων, γονείς και μαθητές.

Δ. Αντικατάσταση του άρθρου 2, παρ. 4 με την παρακάτω διατύπωση:
Η συμβολή στη διατήρηση και εξάπλωση του θεσμού των Διδασκαλείων με την πάγια υποστήριξη της θέσης για μαζική επιμόρφωση και ελεύθερη πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Διδασκαλεία της χώρας.
Η υποστήριξη των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών στην επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τους και των προβλημάτων της Εκπαίδευσης γενικότερα.

Οποιαδήποτε διαμόρφωση και διατύπωση θέσεων σχετικά με τα παραπάνω θα υπηρετεί τα συμφέροντα του συνόλου του κλάδου, δε θα έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια «ελίτ» προνομιούχων μέσα σε αυτόν, και θα εκφράζεται μέσω της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ( Δ.Ο.Ε. ) με την υποβολή των αιτημάτων του Συλλόγου σε αυτήν.

Ε. Επειδή ο Όμιλός μας θα έχει κυρίως επιμορφωτικό ρόλο απαλοιφή του όρου «συνδικαλιστικό» από το άρθρο 1 παρ.2 η οποία θα γίνει ως εξής:
Ο Σύλλογος είναι επιστημονικό σωματείο και μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από τα Διδασκαλεία όλης της Ελλάδας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27-11-2008

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, 20-09-08, συνήλθε η Διαχειριστική Επιτροπή Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτικών του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης «Δημήτριος Γληνός» αποτελούμενη από τους

Σβώλη Ζ. Κωνσταντίνο
Τσιλικίδη Ευθύμιο
Τσικαλά Θεμιστοκλή
Ραφτούλη Γεώργιο
Τσεμπερλίδη Κωνσταντίνο
Καραμάνη Ευσεβία
Αποστολίδου Αικατερίνη
Γεροπούλου Γαρυφαλλιά
Μαυρίδου Μαρία

σύμφωνα με το Πρακτικό Ιδρύσεως του Συλλόγου μας και
αποφασίσαμε ομόφωνα
τα παρακάτω:

διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη μελών του πρώτου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 σε αίθουσα του Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ. ή άλλου δημόσιου φορέα

δημοσιοποίηση της ίδρυσης του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο επικοινωνιακό μέσο, ώστε να ενημερωθούν όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να εγγραφούν στο Σύλλογο

στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ως προσωρινή επιτροπή, δεσμευόμαστε να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε πιθανή αλλαγή της επωνυμίας του Συλλόγου και ενδεχόμενες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε ο Σύλλογος να μην εμφανίζεται ότι αντιτίθεται στα συμφέροντα του Κλάδου, όπως αυτά εκφράζονται από τον αποκλειστικό συλλογικό συνδικαλιστικό φορέα του, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Το παρόν αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφτηκε όπως παρακάτω:

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Σβώλης Ζ. Κωνσταντίνος
Τσιλικίδης Ευθύμιος
Μαυρίδου Μαρία
Ραφτούλης Γεώργιος
Γεροπούλου Γαρυφαλλιά
Καραμάνη Ευσεβία
Τσικαλάς Θεμιστοκλής
Αποστολίδου Αικατερίνη
Τσεμπερλίδης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ


Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι ιδρύθηκε Σύλλογος με την ονομασία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ.
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» με σκοπούς:

-διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων σε συνεργασία με τοπικούς συνδικαλιστικούς Συλλόγους, το Παιδαγωγικό Α.Π.Θ. καθώς επίσης και με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα.
-διοργάνωση εκπαιδευτικών αποστολών,
-δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού,
-άλλες δράσεις επιστημονικές, επιμορφωτικές, πολιτιστικές που τυχόν προταθούν.
Περισσότερες πληροφορίες και όλο το καταστατικό του Συλλόγου μας μπορείτε να βρείτε στο BLOG μας
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε
το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ
στον ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
προκειμένου να διενεργήσουμε τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του
ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ.
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ»


ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Ο/Η παρακάτω υπογεγραμμένος/η
………………………………………………………………………………………….
Δάσκαλος/α Aπόφοιτος/η
του Διδασκαλείου «Δημήτριος Γληνός»Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.
δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α στις εκλογές που θα γίνουν
στις 29-11-2008 στον Σύλλογο Μετεκπαιδευομένων Δ/ λων «Δημήτριος Γληνός»
για τα παρακάτω όργανα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


(Επιλέγεις ένα από τα δυο.
Δεν μπορείς να επιλέξεις και τα δυο ταυτόχρονα).

Αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ
-ΣΤΟ MAIL: apof.d.glinos@gmail.com
-ΣΤΑ ΦΑΞ : 2310614700, 2310610845

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ»
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Του/της…………......................................
…………………………………………...
ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΣ
στο……………………………………….

κατοίκου:………………………………...
οδός:……………………………………..
τ. κ:………………………………………
τηλ. επικοινωνίας:……………………….
…………………………………………..
e-mail:……………………………………
ή ΦΑΞ:…………………………………..

Θέμα: «υποβολή αιτήματος εγγραφής στο Σύλλογό σας»

Παρακαλώ πολύ να κάνετε δεκτή την αίτηση της εγγραφής μου ως μέλους του συλλόγου σας.
Ο αιτών/Η αιτούσα


……………………… - -2008