Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι παρακάτω Ελληνες πολίτες, ενήλικες, απόφοιτοι του Διδασκαλείου ΠΤΔΕ-ΑΠΘ Δημήτρης Γληνός, ήτοι: ……………………………………………………….. έχοντες τα νόμιμα προσόντα, σήμερα στις 30/6/008 και ώρα 18.00 στα γραφεία του υπό ίδρυση Σωματείου μας που βρίσκονται στην οδό Aρχ. Μουσείου 29 στο Δήμο Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής: 1.Εκλέξαμε, μη υπαρχόντων άλλων υποψηφίων, ομόφωνα, Πρόεδρο της Συνέλευσης μας, ………………………………………………. και Γραμματέα ……………………………………………………………. 2.Ιδρύσαμε ομόφωνα Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει σκοπό τα όσα αναφέρονται στο καταστατικό που υπογράψαμε με το παρόν πρακτικό. 3.Εκλέξαμε ομόφωνα προσωρινή διοίκηση του Σωματείου που απαρτίζεται από τους: 4.Αναθέσαμε ομόφωνα στην προσωρινή διοίκηση να προβεί στις νόμιμες ενέργειες γιά την αναγνώριση του Σωματείου μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων καθώς και να προκηρύξει και να διενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν πρακτικό ιδρύσεως Σωματείου και εκλογής προσωρινής Διοικήσεως συντάχθηκε στην Θεσσαλονίκη την 30/6/2008 και υπογράφηκε από τους ιδρυτές του Σωματείου.