Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Ψήφισμα συμπαράστασης στις πρώην εκπαιδευτικούς του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών που διώκονται

Το Δ.Σ. του Ομίλου Εκπαιδευτικών Αποφοίτων Διδασκαλείων «Δημήτρης Γληνός» καταγγέλλει κατηγορηματικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον της συναδέλφου Στέλλας Πρωτονοταρίου, πρώην διευθύντριας του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών καθώς επίσης και της συναδέλφου Denada Καρκάλο, για εκπαιδευτικές δράσεις τους που υλοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007.
Η Στέλλα Πρωτονοταρίου ως διευθύντρια του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, καθώς και οι εκπαιδευτικοί-συνεργάτες της, υλοποίησαν πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών που σε ποσοστό 75% είναι δίγλωσσοι. Προχώρησαν σε μια σειρά παιδαγωγικών παρεμβάσεων που είχαν ως κύριο στόχο την ένταξη των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο και την κοινωνία, τη βελτίωση της μαθησιακής τους πορείας και τη μείωση της σχολικής διαρροής. Οργάνωσαν τμήμα εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας για παιδιά και τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για γονείς, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ενεργή συμμετοχή τους στη ζωή του σχολείου αλλά και της κοινωνίας. Βασίστηκαν στις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και απέδειξαν ότι ο χώρος της εκπαίδευσης μπορεί να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, προάγοντας τα ιδανικά μιας υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας.
Έχοντας ως κριτήριο το γεγονός ότι δικαίωμα στη μόρφωση έχουν όλοι οι άνθρωποι, το δημόσιο σχολείο οφείλει να είναι ένα σχολείο για όλους, ένα σχολείο το οποίο θα καλύπτει τις μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνεται ότι η παιδαγωγική ελευθερία και η δημοκρατία στα σχολεία μας πλήττονται βαθιά, όταν παιδαγωγικές πρακτικές, όπως αυτές που εφαρμόστηκαν στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, γίνονται το έναυσμα για την άσκηση ποινικών διώξεων λειτουργών της εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτά.
Θεωρώντας ότι η όλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών του παραπάνω σχολείου κινούνταν στην κατεύθυνση της ομαλής ένταξης οικογενειών Μεταναστών στην κοινωνία μας, κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο στις μέρες μας, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις δύο συναδέλφισσες που διώκονται, απαιτώντας την παύση κάθε δίωξης εναντίον τους.
Εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή διοικητικής αυθαιρεσίας που δεν σέβεται και οδηγεί στα δικαστήρια εκπαιδευτικούς που με τις δράσεις τους παλεύουν για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή εθνική τους προέλευση.

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Τσικαλάς Θεμιστοκλής Ζήκος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: